Skip to content Skip to footer

Dr. Ayfer Summermatter

Psikolojik Danışman, Bilişsel Davranışçı Terapist

2. Düzey EMDR Uygulayıcısı

İnsana dokunmak ve zorluklarını aşma konusunda onlara eşlik etmek lise yıllarımda bile yapmaya ilgi duyduğum bir alandı. Bu ilgim sonrasında mesleğim oldu ve 2002 yılında Hacettepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümünden mezun oldum. Artık ilgimi ve yeteneğimi geliştirmek için bir fırsatım olmuştu. Türkiye’de istediği bölümden mezun şanslı az kişilerden biriydim artık. İnsanların yaşamlarına çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışarak dokunma şansı yakaladım. Mesleğini seven birisi olarak daha çok öğrenmek ve gelişmek arzusuyla 2008 yılında Marmara Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünden mezun olarak alanımda uzmanlık unvanını aldım. Bu arzum ve bilmeye yönelik ihtiyacım hiç bitmedi ve Marmara Üniversitesinden 2021 yılında alanımda doktor ünvanını almaya hak kazandım.  İnsanlarla çalıştıkça eğitimin hiç bitmeyecek bir yol olduğunu anlıyorsunuz çünkü herşeyi biliyorum hissini hissetmiyorsunuz. Yeni biriyle yapılan yolculuk yeni ihtiyaçlar gerektiriyor. Bu nedenle tüm bu eğitimlerimin yanında aşağıda yer alan çalışmaları tamamladım veya tamamlama sürecindeyim.

– 450 saatlik Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimi (Avrupa Kognitif Davranışçı Terapi Derneği ECBTA onaylı-Tamamlandı)

– Emdr 1. ve 2. Duzey eğitimi (Eğitim Bilimleri Enstitüsü, EMDR Europe onaylı)

– 600 saatlik Çift ve Evlilik Terapisi Eğitimi (Dr. Murat Dokur, Avrupa Evlilik Terapisi Derneği EFTA onaylı-Devam ediyor)

– Cozum Odakli terapi (Dr. Nevin Dölek)

– BDT Süpervizyonu (Doç. Dr. Seval Erden)

– Aile terapi uygulamaları (Doç. Dr. Nilgün Canel)

– Kısa Süreli Terapiler (Doç. Dr. Nilgün Canel)

– EEG Info Neorufeedback (1. Düzey)

– Wisc-r 4,  frostig, okul olgunluğu testleri

4 kitapta bölüm yazarlığı, Uluslararası ve ulusal hakemli dergilerde basılı makaleler

 • Family, Community and School: The Troika of my Values (Erasmus Ka+ 2 Projesi)
 • Yıldız, A. K. & Akbag, M. (2008). Lise Öğrencilerinde Mükemmeliyetçi Kişilik Özellikleri ve Rekabetçi Tutumun Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. M. Ü. Eğitim Bilimleri Dergisi Sayı 28. Cilt 1 sf 141-155
 • Köroğlu, A. & Akbag, M. (2009). Lise Öğrencilerinde Mükemmeliyetçi Kişilik Özellikleri ve Rekabetçi Tutum Üzerine Bir İnceleme The 5th International Balkan Education and Science Congress, (Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi Bildiri Kitabı). Edirne, Turkey
 • Köroğlu, A. (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeyini Artırmaya Yönelik Grup Rehberliği Programı Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Bildiri Kitabı, İstanbul, Türkiye.
 • Summermatter, A. (2016) Attar of Nishapur’s Seven Valleys and the Stages of Human Cravings from a Psychological Perspective. SPIRITUAL PSYCHOLOGY AND COUNSELING,1(2) s 137–163
 • Summermatter, A. ve Erden, S. (2016). Anger Control in Adolescence: Effectiveness of the Cognitive-Behavioral Approach Based Anger Control Program. International Journal of Humanities and Social Science Invention. 5 (10) PP.20-27
 • SUMMERMATTER, A and Kaya, Ç. An Overview of Spiritually Oriented Cognitive Behavioral Therapy SPIRITUAL PSYCHOLOGY AND COUNSELING,2(1).
 • Stavrianos, Gonçalves, Vieira, SUMMERMATTER, Cruceat, and  licoppeAdolescents’ and Parents’ Perceptions About Core Values to Individual and Family Life: A Cross- Sectional Study Involving Seven European Countries

KİTAPLARIM

 • BİLİŞSEL-DAVRANIŞÇI KURAM TEMELLİ GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMALARI (lise öğrencilerinde Öfke ile baş etme ve kendini ifade etme grup rehberlik çalışması). Nobel Yayınları
 • YARATICILIK VE YARATICI ETKİNLİKLER El Kitabı – Yaş Dönemlerine Göre (3-6 yaş Yaratıcı etkinlikler).  Nobel yayınları
 •  Psikoterapi ve Psikolojik Danışmada Maneviyat Kuramlar ve Uygulamalar (Bilişsel Davranışçı Terapide manevi uygulamalar). Kaknüs Yayınları