Skip to content Skip to footer
  • Değerlerimiz

Psikolojik danışmanlığın temel ilkelerinin amacı, mesleğimizi en üst düzeyde etik kurallara uygun bir biçimde yürütmemizi sağlamaktır. Başlıca temel ilkelerimiz:

  • İnsan Odaklı Çalışma

Çalışmalarımızın her aşamasında insan vardır. Herkes ne yaparsa yapsın, kim olursa olsun değerlidir, anlamlıdır ve önemlidir. Herkes kendi yaşamına kendisi sahip çıkabilir. Bu nedenle, “değşimin sahibi ol” sloganıyla, tüm ruhsal sorunların uygun yaklaşım kullanıldığında ve bireye gereken bilgiler verildiğinde kişinin kendisi tarafından çözümlenebilir olduğuna inanıyoruz. Böylece, Pinum Psikolojik Danışmanlık Merkezi olarak sunduğumuz profesyonel yardım içerisinde de kişi sorunlarını kendisi çözümler.

  • Özerklik

Bireyin duygu, düşünce ve davranış seçeneklerinin farkında olarak burada ve şimdi odaklı zamanı en kaliteli şekilde yapılandırmasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

  • Gizlilik

Görüşme, test uygulama, terapi vb. ilişkilerde, birey hakkında edinilen bilgileri saklı tutmak ve ona bu konuda güven verilmekle sorumluyuz. Danışanın bilgisi ve izni olmadan hiçbir bilgi, hiçbir kuruma ve kişiye verilemez. Ancak bu gizliliğin sınırları vardır. Saklı tutulmak üzere alınan bilgiler iki durumda üçüncü bir kişiyle paylaşılabilir. Bunlardan birincisi bireyin kendisine zarar verme düşüncesi, ikincisi ise bir başkasına zarar verme düşüncesidir (örneğin kişinin intiharı düşünmesi ya da bir başkasının hayatını sonlandırma düşüncesi vb.). Bu gibi durumlarda danışman ya da terapist bu bilgiyi ilgililere rapor etmekle sorumludur. Çok zorunlu olmadığı durumlarda bireyin kimliği açıklanmaz.

  • Gönüllülük

Psikolojik Danışma hizmetlerinden yararlanmada bireylerin gönüllü olması esastır. Bireyler Danışmanlık hizmetine hiçbir zorlama olmadan kendi istekleri ile başvurma hakkına sahiptirler.

  • Bilimsellik

Pinum Psikolojik Danışmanlık Merkezi, çalışmalarımızın bilimsel dayanaklarının olmasına önem veriyoruz. Psikoloji alanındaki çağdaş gelişmeleri izlemek gerektiğine inanarak, bilgilerini sürekli olarak yenilemeye çalışmanın gerekliliğine inanıyoruz. Bunu yaparlarken de bilimsel kaynaklardan yararlanıyoruz.

Psikolojik danışmanlık hizmetlerini en üst düzeyde yeterlilikle yürütmek için uzmanlık alanlarımızın ve yetkilerimizin sınırlarını bilerek yalnızca eğitim düzeyimiz ve formasyonumuza uygun hizmetleri yürütmeyi amaçlamaktayız. Yeterlik sınırlarını aşan özel bir durumla karşılaşıldığında, varolan bilimsel mesleki ve teknik kaynaklara başvurur, süpervizyon hizmeti alır ve yönlendirmeler yaparız.

  • Bilimsel Yansızlık ya da Nesnellik

Kişi ve gruplara verdiğimiz hizmetlerde önyargıdan arınmış olarak bulunuruz. Başka bir deyişle, Pinum Psikolojik Danışmanlık Merkezi, din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet farkı gözetmeksizin herkese eşit mesafededir.

  • Saygı ve Hoşgörü

Görüşmelerde tüm danışanlara koşulsuz saygı ve anlayış gösterilmekte, her danışanın değerli ve biricik olduğu kabul edilmektedir.

  • Kişilerin Hakları

Bireylerin temel hak ve özgürlüklerine, özel hayatına saygı duyulur.